Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi

W dniu 14 stycznia 2018r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyło się Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi.

Organizatorem spotkania opłatkowego Członków Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej był inicjator powstania Klubu – Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej.

Na zaproszenie Burmistrza w spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej Pan Stanisław Tabiś, Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Gorlicach dr Marian Sikora, Kierownik Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorlicach Pani Renata Załęska, Dyrektor Biura Oddziału PCK w Gorlicach Pan Teofil Załęski, Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki, Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej Pan Robert Gryzik, Zarząd Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Bobowej: Prezes Pan Tomasz Kiełbasa, Wiceprezes Pani Agata Semla, Skarbnik Pani Justyna Wiejaczka oraz Honorowi Dawcy Krwi należący do Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Bobowej.

„Mam ogromny szacunek do osób honorowo oddających krew i szpik kostny. Pomagają drugiemu człowiekowi i co najważniejsze robią to dobrowolnie z potrzeby serca. Ta pomoc często ratuje życie, pomaga wrócić do zdrowia. Dlatego, aby docenić postawę tych ludzi zorganizowałem dla nich spotkanie opłatkowe” – powiedział Burmistrz Wacław Ligęza

Podczas wydarzenia zostały wręczone odznaczenia Panu Adamowi Kowalskiemu oraz Panu Tomaszowi Kiełbasie:

Złotą odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” otrzymał Pan Adam Kowalski, który oddał 18 litrów krwi. Pan Adam otrzymał także Srebrną odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”gdyż oddał 12 litrów krwi.

Brązową odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” otrzymał Pan Tomasz Kiełbasa, który oddał łącznie 6 litrów krwi.

Podczas spotkania zgromadzeni goście łamiąc się opłatkiem składali sobie wzajemnie noworoczne życzenia. Natomiast młodzi artyści Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej zadbali o oprawę muzyczną wydarzenia. Zespół folkowy reprezentujący szkolę przedstawił zebranym świąteczny repertuar przygotowany pod czujnym okiem Pani Agaty Miki.

Fot. CK