Spotkanie noworoczne Koła Gospodyń Wiejskich w Stróżnej

13 stycznia w Domu Ludowym w Stróżnej odbyło się spotkanie noworoczne Koła Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu licznie uczestniczyły członkinie oraz Burmistrz Bobowej  Pan Wacław Ligęza i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stróżnej  Pan Andrzej Płaziński.
Spotkanie rozpoczęła Pani Barbara Baran – przewodnicząca Koła a zarazem Radna oraz Sołtys wsi witając gości oraz składając życzenia noworoczne. Dyrektor szkoły podziękował za współpracę życząc Paniom dużo zdrowia oraz sił do działania. Życzenia złożył także Burmistrz Bobowej, który wyraził uznanie dla członkiń za dotychczasową efektywną działalność oraz zachęcił  do dalszej aktywności. Po części oficjalnej Panie przy smacznych przekąskach wspominały ubiegły rok,  wymieniały się doświadczeniami snując plany na dalszą działalność kulturalną i społeczną.