Trwa rozbudowa gminnego wodociągu. Prace idą pełną parą!

Rozpoczęte zostały prace związane z budową sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej – Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa.

Realizowane przedsięwzięcie obejmuje budowę przesyłowej sieci wodociągowej o łącznej długości około 1 450 mb na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej w Jankowej  do istniejącego zbiornika wody pitnej zlokalizowanego na działce w Wilczyskach wraz z budową stacji pomp na terenie sołectwa Jankowa. Realizacja tej inwestycji ma na celu zwiększenie ilości wody pitnej dla potrzeb wodociągu Wilczyska.

Prace wykonuje firma PHU „INKO-2001” z Nowego Sącza wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin zakończenia prac – 31.07.2017 r.