Rekrutacja do Samorządowego Żłobka w Sędziszowej

Burmistrz Bobowej

z dniem 8 lipca 2019 roku ogłasza

rekrutację do Samorządowego Żłobka w Sędziszowej

Sędziszowa 54.

utworzonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2019r. Nr. IX/82/19

Rekrutacji do żłobka podlegają dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do ukończenia 4 roku życia.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku wynoszą:

– miesięczna opłata stała – 350,00 zł.

– maksymalna dzienna opłata za wyżywienie – 7,00 zł.

Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony poniżej lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej do dnia 22 lipca 2019 roku do godz. 15.00.

Lista dzieci przyjętych do Samorządowego Żłobka w Sędziszowej zostanie ogłoszona dnia 24 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bobowej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bobowa.pl

Informacji w Sprawie rekrutacji do żłobka udzielają:

Pani Agnieszka Niemczyńska tel. 18 3514456

Pani Agnieszka Zięba tel. 18 3514456

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia

2. Regulamin Rekrutacji dzieci do Samorządowego Żłobka w Sędziszowej