Projekt „Pierwsza pomoc od podstawówki” w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej

W Zespole Szkół nr 1 w Bobowej została utworzona sala pierwszej pomocy. Jest to sala wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne: fantom osoby dorosłej, fantom dziecka, apteczkę szkoleniową, zestaw do imitacji ran oraz deskę do przenoszenia poszkodowanego, komputer, rzutnik oraz tablicę multimedialną.
Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia oraz upowszechnienie edukacji w zakresie pierwszej pomocy, aby już od najmłodszych lat osoby wiedziały, jak zachować się w przypadku bycia świadkiem wypadku i nagłego zatrzymania krążenia.

W dniu 23.01.2017r. nastąpiło oficjalne przekazanie pomocy dydaktycznych do użytku szkolnego. W czasie przekazania odbyła się prezentacja resuscytacji przez uczennice klasy I a gimnazjum Kingę Bara i Sandrę Szpila pod kierunkiem Pana Łukasza Kruczka. Klasopracownię poświęci Ks. Proboszcz dr Marian Chełmecki.

Goście:
Przedstawiciel Marszałka – Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego – Dariusz Styrna,
Dyrektor Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych, Dyrektor im. J. Wolskiej w Nowym Sączu – Kazimierz Chamioło,
Z-ca kierownika szkolenia praktycznego – Grzegorz Baran,
Pracownik Urzędu Miejskiego – Andrzej Sagan,
Prezes Fundacji Rozwoju Polski – Bartłomiej Orzeł,
Proboszcz Parafii Bobowa – ks. dr Marian Chełmecki,
Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców – Teresa Groń,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieczu – Jerzy Kamiński,
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej – Adam Urbanek,
Koordynator do spraw bezpieczeństwa– Łukasz Kruczek
w swoich wypowiedziach zwrócili uwagę na ważność tego projektu w życiu szkoły i środowisku.
Pogratulowano również Panu Dyrektorowi otwartości na innowacyjne projekty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *