Dzień Edukacji Narodowej w SP Brzana

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, 11 października 2019 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Na początku uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki, w których wyrazili wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły swoją wdzięczność za trud oraz ogromny wkład włożony w naukę i wychowanie. Następnie odbył się pokaz mody dla nauczycieli. W humorystyczny sposób przedstawiono ciekawą ofertę strojów, bez których nowoczesny nauczyciel podążający drogą rozwoju zawodowego wprost nie może się obejść. Po przedstawieniu Samorząd Uczniowski złożył życzenia i wręczył drobne upominki wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

Na zakończenie serdeczne życzenia pracownikom oświaty złożył dyrektor szkoły Andrzej Skórski   oraz wręczył wyróżnionym nauczycielom nagrody za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.