Projekt Czysta Małopolska w SP Wilczyska

W tym roku nasi uczniowie, a szczególnie członkowie Szkolnego Koła LOP, wzięli udział w IV edycji projektu Czysta Małopolska w konkursie na kalendarz ukazujący działania ekologiczne w naszej szkole w roku szkolnym 2016/17. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie selektywnej gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, wody i gleby, propagowanie tematyki ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, a także podnoszenie osobistej odpowiedzialności za działania z obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami.