Procedura kierowania osób na kwarantannę zbiorową na terenie województwa małopolskiego, przekraczających granicę RP

Procedura kierowania osób na kwarantannę zbiorową na terenie  województwa małopolskiego, przekraczających granicę RP

  1. Miejsca do kwarantanny zbiorowej zgodnie z Poleceniem Wojewody Małopolskiego nr 9/2020 wyznaczają/uruchamiają Starostwie Powiatów/Prezydenci Miast na prawach powiatu.
  2. Straż Graniczna informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu granicy przez osobę mającą zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego.
  3. Straż Graniczna przekazuje osobie powracającej z zagranicy informację o wyznaczonym przez danego Starostę Powiatu/Prezydenta Miasta na prawach powiatu, miejscu do kwarantanny zbiorowej lub przekazuje informację, że wykaz jest dostępny na stronie BIP Wojewody Małopolskiego https://bip.malopolska.pl/muw,a,14090,wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadekwystapienia-epidemii.html
  1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje właściwe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu granicy RP przez osobę mającą zamieszkanie na terenie danego powiatu i konieczności uruchomienia dla tej osoby miejsca do kwarantanny zbiorowej.
  2. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynuje proces kierowania osób powracających z zagranicy do miejsc kwarantanny zbiorowej.
  3. W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje od dnia 21 marca 2020 r., od godziny 12,00, infolinia pod numerem telefonu 987; 12 392 13 00, działająca 24/h, udzielająca informacji obywatelom o wyznaczonych miejscach do kwarantanny zbiorowej i niniejszej procedurze.
  4. Wyznaczone przez Starostów Powiatów/Prezydentów Miast na prawach powiatu miejsca do kwarantanny zbiorowej (pkt 3) wraz z danymi kontaktowymi Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego są dostępne na stronie BIP Wojewody Małopolskiego https://bip.malopolska.pl/muw
  5. Niniejsza procedura jest przekazana do wiadomości i stosowania do Straży Granicznej i Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego.