Pożegnanie klas III gimnazjum w SP Bobowa

Tego roku mury Szkoły Podstawowej w Bobowej opuści 49 absolwentów gimnazjum. Są to wychowankowie Pani Marty Michalik (III a) i Pana Jerzego Przywary (III b).

Uroczyste pożegnanie klas III gimnazjum odbyło się 19 czerwca 2018 roku na sali gimnastycznej. W uroczystości udział wzięli uczniowie klas III gimnazjum, ich młodsi koledzy, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście: Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Proboszcz ks. Marian Chełmecki, Przewodniczący Rady Rodziców Rafał Dąga.

Na początku dyrektor szkoły Adam Urbanek dokonał krótkiego podsumowania osiągnięć uczniów kończących szkołę wspominając o wynikach egzaminów i konkursów, w których brali udział. Następnie głos zabrali zaproszeni goście życząc trzecioklasistom sukcesów w nauce w wybranych przez siebie szkołach oraz szczęścia w dalszym życiu.

Dyrektor Adam Urbanek i wicedyrektor Danuta Tarasek wręczyli nagrody książkowe wyróżnionym uczniom oraz listy gratulacyjne i pochwalne zasłużonym rodzicom. W części oficjalnej młodzież klas trzecich przekazała sztandar szkoły młodszym kolegom.

W dalszej części uroczystości uczniowie klasy V a zaprezentowali kabaret „Kopciuszek”, który zadedykowali trzecioklasistom, a uczniowie klas II gimnazjum udzielili im cennych rad na przyszłość.

Na koniec trzecioklasiści wręczyli dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za ich dydaktyczno-wychowawcze działania symboliczne kwiaty oraz zabawne, pamiątkowe nagany. Całości towarzyszyły piosenki w wykonaniu uczniów.