Dofinansowanie na remont ulicy Pocztowej w Bobowej

Staraniem Burmistrza Wacława Ligęzy Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej  w kwocie 166 699,00 zł. na remont  ulicy Pocztowej w Bobowej.

W skali Województwa Małopolskiego z tego Programu  otrzymało dofinansowanie ok. 50 gmin.

W dniu 19 czerwca 2018 r. Burmistrz Bobowej odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego promesę na realizację  w/w zadania.

Dodatkowo będą podjęte działania, aby cały plac przy Przedszkolu Samorządowym został wyremontowany poprzez położenie kostki brukowej.

Szacunkowa wartość zadania 214 402,54 zł. przy dofinansowaniu w wysokości prawie 80 % .

Niebawem zostanie ogłoszony przetarg.