Pożegnanie klas 8 i 3 gimnazjum w SP Bobowa

W tym roku przeżywaliśmy historyczne chwile – mury Szkoły Podstawowej w Bobowej opuszczały dwa roczniki – uczniowie klas ósmych zreformowanej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ostatni rocznik gimnazjalistów. Do grona absolwentów szkoły dołączyło łącznie 105 uczniów.  Są to wychowankowie Pana Andrzeja Połcia (8a), Pani Lidii Łaś (8b), Pani Małgorzaty Molendowicz (3a gim) i Pani Ewy Podobińskiej (3b gim).

Uroczystość pożegnalna odbyła się 18 czerwca 2019 roku na hali sportowej. W uroczystości udział wzięli tegoroczni absolwenci, uczniowie klas siódmych, dyrekcja szkoły, nauczyciele i katecheci oraz rodzice. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Sekretarz Gminy Pani Zdzisława Iwaniec, Proboszcz Parafii Bobowa ks. Marian Chełmecki, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Rafał Dąga.

W części oficjalnej dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek dokonał krótkiego podsumowania osiągnięć uczniów kończących szkołę wspominając o wynikach konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych oraz o wynikach egzaminów. Następnie głos zabrała Pani Zdzisława Iwaniec, która przekazała absolwentom życzenia od  Burmistrza Bobowej. Absolwenci przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom.

Dyrekcja wręczyła nagrody książkowe wyróżnionym uczniom oraz listy gratulacyjne i pochwalne zasłużonym rodzicom. Panie wychowawczynie klas trzecich gimnazjum chcąc uhonorować ostatni rocznik gimnazjalistów wręczyły wszystkim swoim podopiecznym symboliczne medale ukończenia gimnazjum.

W dalszej części uroczystości tzw. nieoficjalnej uczniowie klas siódmych słowami piosenek pożegnali swoich kolegów i koleżanki ze starszych klas. Absolwenci zaś dziękowali swoim nauczycielom za trud nauczania i wychowania słowami wierszy pełnych żartów i humoru. Dopełnieniem podziękowań stały się kwiaty.

Uroczystość zakończyła się pokazem slajdów z czasów szkolnych i nie tylko…