Ślubowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w Bobowej

W dniu 7 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Bobowej odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej.

Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas I – Pani Dorota Fryczek i Pani Krystyna Abram.
W uroczystości ślubowania pierwszoklasistów uczestniczyli: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz, Dyrekcja szkoły: Pan Adam Urbanek i Pani Danuta Tarasek, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jolanta Turska, nauczyciele, wychowawcy i rodzice. Pan Burmistrz Wacław Ligęza złożył pierwszakom gratulacje w tym, jakże ważnym dla nich dniu. Życzył im wielu sukcesów oraz wytrwałości w dalszym zdobywaniu wiedzy.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oficjalnie przyjął pierwszaków do braci uczniowskiej i w imieniu starszych kolegów obiecał służyć pomocą w trudnych sytuacjach szkolnych.

Dzieci klas pierwszych w odświętnych strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny dotyczący ojczyzny, bezpieczeństwa oraz rodziny i szkoły. Deklamowały wiersze, śpiewały piosenki.
Po krótkim programie artystycznym, uroczystego aktu pasowania symbolicznym ołówkiem dokonali dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek i z-ca dyrektora Pani Danuta Tarasek.

Na zakończenie tego ważnego dla pierwszoklasistów dnia zaproszeni goście wręczyli im słodycze i prezenty, których sponsorami byli: Burmistrz Bobowej, Rada Rodziców, rodzice oraz wychowawczynie z Przedszkola Samorządowego w Bobowej.

Po oficjalnej uroczystości wszyscy uczniowie wraz zaproszonymi gośćmi udali się do klas na słodki poczęstunek.