Powstaną nowe obiekty na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Bobowej

Staraniem Burmistrza Bobowej Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku oraz skateparku”. Dofinansowanie na ten cel w kwocie 1 896 500,00 zł pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Całkowita wartość zadania stanowi 3 202 028,00 zł.
Zarówno budynek Centrum Aktywnego Wypoczynku jak i skatepark powstanie na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Bobowej przy ul. Zielonej.
Budowa obiektu przyczyni się do upowszechnienia sportu i aktywności ruchowej na terenie Gminy Bobowa. Budynek wyposażony będzie w sale do ćwiczeń oraz siłownię zawierającą urządzenia tj. bieżnie, rowerki, orbitreki, atlasy, stopery, drążki do podnoszenia, hantle i sztanglery. Łącznie przewiduje się ok. 20 stanowisk do ćwiczeń. Ponadto w budynku przewidziane jest zaplecze techniczne i sanitarne tj. toalety i szatnie.
Dla fanów sportów ekstremalnych w ramach zadania powstanie profesjonalny skatepark z przeszkodami wykonany w technologii betonowej.
Dodatkowo projekt obejmuje budowę układu komunikacyjnego wraz z parkingami w celu zapewnienia dostępności i komfortu korzystania z obiektów.
Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.