Zakończono budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowę chodnika i parkingu w miejscowości Jankowa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa”. Inwestycja swoim zakresem objęła:
– budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Bobowa i Jankowa
w ilości 37 lamp,
– budowę chodnika na długości 180 mb. przy drodze powiatowej 1465 K w Jankowej,
– budowę parkingu z 28 miejscami postojowymi przy Domu Kultury w Jankowej.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 016 660,35 zł, kwota dofinansowania  570 644,00 zł.