Pół miliona złotych na remont dróg w gminie Bobowa

Niemal pół miliona złotych dofinansowania z budżetu centralnego otrzymała Gmina Bobowa na remonty dróg zniszczonych wskutek powodzi. Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza odebrał z tej okazji promesę gwarantującą dofinansowanie z rąk wicepremier Beaty Szydło oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego i wojewody małopolskiego Piotra Ćwika. Wręczenie promes na 174 różne zadania w Małopolsce obyło się 2 marca 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Wartość wszystkich przyznanych promes sięgnęła rekordowej kwoty 96 milionów złotych.

W ramach przyznanej promesy na terenie gminy Bobowa zostaną wyremontowane następujące drogi:

  1. Remont drogi gminnej Wilczyska – Moroń nr K270208 w miejscowości Wilczyska – 510 metrowy odcinek,
  2. Remont drogi gminnej Brzana – Piekło – Jankowa (Góra) nr K270121 w miejscowości Brzana –  500 metrowy odcinek,
  3. Remont drogi gminnej ul. Armii Krajowej nr K270097 w miejscowości Bobowa – 300 metrowy odcinek,
  4. Remont drogi gminnej ul. Kręta nr K270095 w miejscowości Bobowa – 300 metrowy odcinek,
  5. Remont drogi gminnej Stróżna – Nowa Wieś (Dulęba) nr K270197 w miejscowości Stróżna – 420 metrowy odcinek.

fot. MUW