Podpisano umowę na prace renowacyjno-konserwatorske przy kościołach w Bobowej

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej w obecności Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzy została podpisana umowa pomiędzy Parafią pw. Wszystkich Świętych w Bobowej reprezentowaną przez ks. dr Mariana Chełmeckiego a konsorcjum firm: AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski Spółka Jawna oraz REARTE s.c. Aleksander Piotrowski, Marta Piotrowska Cisek z siedzibą w Krakowie, na wykonanie robót renowacyjno-konserwatorskich przy kościele pw. św. Zofii oraz kościele pw. Wszystkich Świętych.

Przedmiotowe prace renowacyjno-konserwatorskie będą realizowane w ramach projektu pn. „Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytkowych obiektów sakralnych w Bobowej, poprzez wykonanie prac  remontowych, budowlanych i konserwatorskich” współfinansowanego  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.