Pielgrzymka do Bruśnika

W związku z trwającym odpustem ku czci Matki Bożej Wniebowziętej tradycją lat ubiegłych parafianie z Bobowej 13 sierpnia 2020 r. udali się do Sanktuarium Matki Bożej w Bruśniku. W pielgrzymowaniu udział wzięli ks. dr Marian Chełmecki oraz ks. Jarosław Kokoszka. Nad sekcją muzyczną czuwali Patryk Kruczek i Antoni Durlak. Pielgrzymi wzięli udział we Mszy Świętej oraz procesji Fatimskiej. Pielgrzymowanie do Bruśnika jest długą tradycją, która cieszy się wielkim zainteresowanie ze strony parafian w Bobowej.