100. rocznica Cudu nad Wisłą

100 lat temu w 1920 roku miała miejsce Zwycięska Bitwa Warszawska, stoczona w czasie przełomowej kampanii wojny polsko-bolszewickiej. Corocznie 15 sierpnia od 1992 roku obchodzone jest Święto Wojska Polskiego w celu jej upamiętnienia.

Bitwa Warszawska była wielkim zwycięstwem Wojska Polskiego, które tocząc ciężkie walki powstrzymało i ostatecznie zmusiło do szybkiego odwrotu oddziały Armii Czerwonej. To jedno z największych zwycięstw w dziejach Polski stało się częścią legendy marszałka Józefa Piłsudskiego.

W okresie wojny polsko-bolszewickiej jednym z głównych współpracowników marszałka Piłsudskiego był generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Dowodził jednostkami kawalerii, pełnił obowiązki szefa sztabu 1 Dywizji Jazdy. Za udział w Bitwie Warszawskiej został odznaczony Krzyżem Walecznych.