Pasowanie na ucznia i czytelnika w Szkole Podstawowej w Bobowej

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów i czytelników. Uroczystość zorganizowano 29 stycznia 2021 roku i z powodu panującej pandemii przebiegała ona w nieco innej formie – każda klasa osobno złożyła ślubowanie.

Dzieci klas pierwszych w odświętnych strojach zaprezentowały program artystyczny dotyczący ojczyzny, rodziny i szkoły. Deklamowały wiersze, śpiewały piosenki.
Po krótkim programie artystycznym, uczniowie złożyli ślubowanie bycia dobrym uczniem i przyrzeczenie czytelnika. Tym samym zostali włączeniu do grona czytelników oraz społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Bobowej. Uroczystego aktu pasowania symbolicznym ołówkiem dokonali dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek i z-ca dyrektora Pani Lidia Łaś.

Czas pandemii spowodował, że w sali zjawili się tylko uczniowie poszczególnych klas pierwszych wraz z wychowawcami: Panią Dorotą Rysiewicz, Panią Anetą Fyda i Panią Agnieszką Święs. Obecny był Dyrektor Szkoły Pan Adam Urbanek, z-ca dyrektora Pani Lidia Łaś, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jolanta Turska oraz pracownicy biblioteki szkolnej Pani Halina Fyda i Pani Magdalena Bogusz, którzy wręczyli dzieciom symboliczne dyplomy i upominki.