Gmina Bobowa wzbogaciła się o nowy sprzęt do prac komunalnych

Z inicjatywy Burmistrza Wacława Ligęzy  został zakupiony nowy ciągnik rolniczy w wersji komunalnej wraz ze sprzętem służącym do zimowego utrzymania dróg i chodników oraz utrzymania porządku i czystości w gminie tj. pług do odśnieżania, posypywarkę komunalną, kosiarkę bijakową oraz zamiatarkę. Na zakup sprzętu przeznaczono 112 281,00 zł.

Dotychczas gmina dysponowała następującym sprzętem:

  • Koparko-ładowarka JCB  wyposażona  w  pług do odśnieżania
  • Ciągnik rolniczy Farmtrac  z kosiarką bijakową, pługiem  do odśnieżania i posypywarką
  • Ciągnik rolniczy Ursus C-360  z pługiem do odśnieżania, posypywarką
  • Dwie przyczepy ciężarowe rolnicze jednoosiowe

Dodatkowy sprzęt pozwoli na usprawnienie odśnieżania, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg i chodników. Ponadto, zakupiona zamiatarka umożliwi szybsze i skuteczniejsze usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z chodników, ulic, parkingów, placów i dróg o utwardzonej nawierzchni, poprawiając estetykę w naszej gminie.