Park przyrodniczo-geologiczny w Bobowej już gotowy!

18 czerwca 2019 roku odbyło się oficjalne otwarcie parku geologiczno-przyrodniczego znajdującego się w Bobowej przy ulicy Zielonej.

W uroczystości udział wzięli : Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz, Sekretarz Gminy Pani Zdzisława Iwaniec, Radny Powiatu Gorlickiego Pan Adam Urbanek, Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki, wykonawca parku Pan Marek Szpila, podwykonawca Pani Edyta Kupiec-Wyrostek, Dyrektorzy Szkół i Instytucji z terenu Gminy Bobowa, Państwo Grażyna i Jerzy Kurzawa, Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Panie i Panowie Radni, Sołtysi, uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Siedlisk wraz z opiekunem Panem Pawłem Szura, a także mieszkańcy Bobowej.
Przybyłych gości  powitała Kapela Szabasówka prowadzona przez Panią Agatę Mika i Pana Henryka Waląga.

Otwarcia obiektu dokonał Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, który podkreślił jak ważna jest edukacja przyrodnicza, a która możliwa będzie w nowo powstałym parku, którego głównym elementem są wzniesienia geologiczne zawierające roślinność i skały charakterystyczne dla kilku regionów. Jednak park nie będzie służył tylko nauce, będzie to także miejsce do wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

Poświęcenia parku oraz znajdującego się tuż obok miasteczka rowerowego dokonał ks. dr Marian Chełmecki. Następnie symbolicznego przecięcie wstęgi dokonał Burmistrz Bobowej, Przewodnicząca Rady Miejskiej, Proboszcz parafii Bobowa,  wykonawca – Pan Marek Szpila oraz Pani Grażyna Kurzawa – Prezes Gorlickiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody. Po części oficjalnej Pani Edyta Kupiec-Wyrostek – podwykonawca parku oprowadziła gości przybliżając krótko jego charakterystykę.

Park przyrodniczo-geologiczny o powierzchni 1,04 ha powstał w północno- zachodniej części miasta Bobowa. Bezpośredni dojazd do parku zapewnia droga przy ul. Zielonej, która łączy się z drogą wojewódzką nr 981 relacji Zborowice – Grybów – Krzyżówka – Krynica Zdrój. Teren parku znajduje się także w sąsiedztwie linii kolejowej nr 96 relacji Tarnów – Leluchów.

Budowa parku trwała niespełna 2 lata i była możliwa dzięki pozyskaniu na ten cel dofinansowania w kwocie 1 136 852,66 zł.  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Park został wyposażony w urozmaiconą szatę roślinną składającą się z drzew, krzewów, roślin okrywowych i bylin. Założeniem projektu było wykonanie kompozycji zieleni, która będzie spójna pod względem kompozycyjnym i komunikacyjnym oraz nada wyjątkowy charakter nowej przestrzeni wprowadzając bioróżnorodność gatunkową na projektowanym terenie. Na całości obszaru parku zaprojektowano spójną kompozycję roślinności liściastej i iglastej o zróżnicowanym formie pokroju, kolorystyce ulistnienia i kwiatów. Park został wyposażony także w atrakcyjne elementy przestrzenne tj. urządzenia zabawowe, mała architektura, staw – oczko wodne, oświetlenie oraz wygodny układ komunikacyjny.

Jako że park ma pełnić funkcję edukacyjną, wprowadzono podwyższone rabaty dla dzieci, gdzie będą się mogły one w przystępny i ciekawy sposób uczyć fizjologii roślin oraz zdobyć zdolności praktyczne z zakresu ich sadzenia i pielęgnacji.

Dodatkowo stworzono wzniesienia geologiczne zawierające roślinność i skały charakterystyczne dla danego regionu: Tatry, Pieniny, Beskidy, Góry Świętokrzyskie.
W parku znajduje się również zaczątek kolekcji drzew, który składa się z 3 gatunków tj. miłorząb japoński, glediczja trójcierniowa i metasekwoja chińska.

W parku zaprojektowano również niewielki sad, gdzie będzie można skosztować soczystych jabłoni i grusz oraz wiśni, czereśni i śliw. Przy wejściach nawiązują do nich nasadzenia z ozdobnych gatunków drzew owocowych o dekoracyjnych liściach i owocach, chętnie zjadanych przez ptaki. Uzupełnienie całości kompozycji stanowi wrzosowisko z kolekcją krzewów i drzew iglastych oraz górka saneczkowa, która zachęci do odwiedzin w parku również zimą.