Gmina Bobowa Edukacyjną Gminą Małopolski 2013

Gmina Bobowa została Edukacyjną Gminą Małopolski 2013. Tytuł ten został przyznany za organizację cyklicznego przedsięwzięcia pn. Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej. O zwycięstwie decydowała suma punktów zdobytych przez poszczególne gminy w głosowaniu internetowym i głosowaniu Kapituły Plebiscytu w składzie:

Przewodniczący:
Andrzej Martynuska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Członkowie:
Dr Agnieszka Chłoń – Domińczak – Lider projektów Krajowego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych
Leszek Dziura – Dyrektor Oddziału Terenowego TVP S.A.
Barbara Dziwisz – Radna Województwa Małopolskiego, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Lech Gawryłow – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
Wojciech Harpula – Redaktor Naczelny „Gazety Krakowskiej”
Janusz Olesiński – Dyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji
Joanna Orlik – Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury
Dariusz Styrna – Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Jolanta Zajączkowska – Wojewódzki Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie

Celem Plebiscytu było wyłonienie najciekawszych inicjatyw edukacyjnych mijającego roku w Małopolsce i promowanie gmin najaktywniej wspierających proces nauki całych pokoleń. Uroczyste podsumowanie plebiscytu odbyło się w siedzibie Centrum Wystawowo-Konferencyjnym Zamku Królewskiego na Wawelu. Spotkanie uświetniły prezentacje inicjatyw edukacyjnych gmin, które zajęły I, II i III miejsce.

Pamiątkowy dyplom oraz statuetkę z rąk Przewodniczącego Kapituły  Pana Andrzeja Martynuska odebrał Burmistrz Bobowej  Pan Wacław Ligęza. Tym samym Gmina Bobowa uzyskała prawo do używania logo promocyjnego „Edukacyjna Gmina Małopolski”.

W nagrodę za zwycięstwo w Plebiscycie „Edukacyjna Gmina Małopolski 2013” zostanie przygotowany i wyemitowany przez TVP Kraków film promujący Gminę Bobowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *