Otwarcie wielofunkcyjnych boisk sportowych w Gminie Bobowa

W dniu 29 września 2011 r. w Gminie Bobowa odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnych boisk sportowych przy szkołach w Brzanie, Sędziszowej, Siedliskach, Stróżnej, Jankowej i Wilczyskach. W uroczystości wzięli udział: Pani Barbara Bartuś &#8211 Poseł na Sejm RP, Senator RP Pan Stanisław Kogut, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Stanisław Pajor, Radny Województwa Małopolskiego Pan Leszek Zegzda, Starosta Gorlicki Pan Mirosław Wędrychowicz, Radni Powiatu Gorlickiego, Radni Gminy Bobowa, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Sołtysi, Pracownicy Urzędu Miejskiego. Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło Przy Zespole Szkół w Brzanie. Następnie zaproszeni gości przemieszczali się do Sędziszowej, Siedlisk, Stróżnej, Jankowej i Wilczysk.

Galeria zdjęć

Burmistrz Pan Wacław Ligęza po powitaniu zaproszonych gości przedstawił informację na temat przebiegu procesu budowlanego zrealizowanego zadania pn. &#8222 Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Bobowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
W 2010 roku opracowana została dokumentacja na wykonanie w/w zadania.
Na podstawie przyznanej pomocy finansowej przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach MRPO w miesiącu sierpniu 2010 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu wyłoniono wykonawcę: MASTERS S. A. ze Szczecina. Termin realizacji całości zadania od 14.09.2010 r. do 30 sierpnia 2011r.
Nadzór pełniła firma – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe &#8222 ELMA&#8221 Sp. z o. o. z Nowego Sącza.
Autorem projektu była Firma &#8211 &#8216 ETA&#8221 Sp. z o. o. Nowy Sącz.

Zakres robót obejmował:
1. Przy szkole Podstawowej w Jankowej:
&#8226 ogrodzenie terenu,
&#8226 plac zabaw,
&#8226 osprzęt boisk.
Za łączną kwotę: 203 758,62 zł

2. Przy Szkole Podstawowej w Brzanie:
&#8226 ogrodzenie terenu,
&#8226 boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne z wyposażeniem,
&#8226 bieżnia 3 &#8211 torowa,
&#8226 skocznia do skoku w dal,
&#8226 plac zabaw.
Za łączną kwotę: 416 184,30 zł

3. Przy Szkole Podstawowej w Stróżnej:
&#8226 ogrodzenie terenu,
&#8226 boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne z wyposażeniem,
&#8226 bieżnia 4 &#8211 torowa,
&#8226 skocznia do skoku w dal,
&#8226 plac zabaw.
Za łączną kwotę: 543 206,46 zł

4. Przy Zespole Szkół w Siedliskach:
&#8226 ogrodzenie terenu,
&#8226 boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne z wyposażeniem,
&#8226 bieżnia 4 &#8211 torowa,
&#8226 skocznia do skoku w dal,
&#8226 rzutnia do pchnięcia kulą,
&#8226 plac zabaw.
Za łączną kwotę: 765 943,04 zł

5. Przy Szkole Podstawowej w Sędziszowej:
&#8226 ogrodzenie terenu,
&#8226 boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne z wyposażeniem,
&#8226 bieżnia 3 &#8211 torowa,
&#8226 skocznia do skoku w dal,
&#8226 plac zabaw.
Za łączną kwotę: 450 613,12 zł

6. Przy Szkole Podstawowej w Wilczyskach:
&#8226 ogrodzenie terenu,
&#8226 boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne z wyposażeniem,
&#8226 bieżnia 4- torowa,
&#8226 skocznia do skoku w dal,
&#8226 plac zabaw.
Za łączną kwotę: 950 523,94 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 3 378 917,66 zł. przy dofinansowaniu 2 054 381,94 zł. tj. 60,80%


Poświęcenia obiektów dokonali proboszczowie parafii w poszczególnych miejscowościach.
Podczas uroczystości uczniowie prezentowali swoje umiejętności sportowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *