OSA w Bobowej chwilowo zamknięta!

Informuje się, że w związku z aktem wandalizmu dokonanym na terenie Otwartej Strefy Aktywności w Bobowej, obiekt ten pozostanie zamknięty!

Z informacji Policji wynika, że trwa postępowanie wyjaśniające, sprawcy zostali zidentyfikowani, a sprawę zbada Sąd Rodzinny.

Otwarta Strefa Aktywności po jej uporządkowaniu, naprawieniu zniszczonego wyposażenia i zainstalowaniu monitoringu zostanie ponownie otwarta dla mieszkańców.