Odbiór nowo wybudowanego oświetlenia na ulicy Węgierskiej w Bobowej oraz w Jankowej

Dokonano odbioru nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 981. Wybudowanych zostało 37 nowych lamp na ulicy Węgierskiej w Bobowej oraz w Jankowej. Inwestycja realizowana była w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa”, którego całkowity koszt wyniósł 1 016 660,35 zł. Dofinansowanie zadania, które współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” wyniosło 570 644,00 zł.