Obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem

Obchody 600 lecia bitwy pod Grunwaldem miały w Bobowej niezwykłą oprawę.18 lipca 2010 r. na bobowskim rynku rozległ się huk wystrzału armatniego. To Józef Gucwa ubrany w średniowieczną replikę stroju kanoniera oddał salwę , która była sygnałem do zbiórki dla uczestników uroczystości.

Fotorelacja z obchodów
Relacja Telewizji Gorlickiej
Na Rynku pojawiły się delegacje młodzieży ze wszystkich szkół podstawowych ,gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, poczty sztandarowe grupa ubranych w historyczne stroje mieszczanek bobowskich ,tabor rycerski z Sędziszowej pod dowództwem Marka Warzyckiego oraz Orkiestra Dęta z Bobowej. Na Rynek przybył Burmistrz Wacław Ligęza w towarzystwie przedstawicieli samorządu bobowskiego oraz zaproszeni goście
Kolejny wystrzał był sygnałem do ruszenia z pochodem dookoła rynku w stronę kościoła parafialnego gdzie Ksiądz Dziekan Marian Jedynak odprawił uroczystą mszę świętą za Ojczyznę i bohaterski ród Gryfitów z intencji Burmistrza i bobowskiego samorządu. Po zakończonej mszy świętej wszyscy udali się przed budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących gdzie Pan Burmistrz Ligęza w towarzystwie Pani poseł Barbary Bartuś, Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Siedlarza i Przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów 600 lecia bitwy pod Grunwaldem Kazimierza Kowalskiego dokonał uroczystego aktu odsłonięcia pamiątkowego
obeliska. Autorami monumentu są: artysta plastyk Zdzisław Tohl z Gorlic i Marek Warzycki płatnerz i kolekcjoner z Sędziszowej .W trakcie pieśni &#8222 Bogurodzica&#8221 zza pomnika wzniosło się ponad sto gołębi przewiezionych przez przedstawicieli Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych &#8211 Sekcja Bobowa.
Ksiądz Proboszcz Marian Jedynak poświęcił pamiątkowy obiekt .
Sekretarz Gminy Bobowa Zdzisława Iwaniec odczytała akt erekcyjny a wymienione już wcześniej osoby dokonały wpisu i tuba z dokumentem została zamurowana w podstawie pomnika.
Po odegraniu pieśni &#8222 Rota&#8221 i rozformowaniu pocztów sztandarowych uczestnicy uroczystości wsiedli na podstawione wozy i poprzedzani rycerską banderią konną udali się pochodem w kierunku Dworu w Jeżowie
(sołectwo Wilczyska). W parku dworskim miał miejsce Festyn Historyczny na który złożyły się : koncert Orkiestry Dętej z Siedlisk, Zespołu folklorystycznego &#8222 Hulanka&#8221 , którego członkowie wywodzą się z zespołu
&#8222 Mazowsze&#8221 oraz koncert zespołu &#8222 Vir&#8221 z Rzeszowa. Wieczór zakończyła dyskoteka ,którą poprowadził redaktor &#8222 Radia Kraków&#8221 &#8211 Maciej Wodziński.
O stronę kulinarną imprezy zadbały członkinie KGW z Wilczysk a porządku pilnowali druhowie z OSP w Sędziszowej i Wilczyskach wspierani przez patrole Policji .
W trakcie imprezy prowadzona była kwesta na powodzian, którzy w wyniku osuwisk stracili domostwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *