Nowy system selektywnego wywoływania w gminie Bobowa

Z inicjatywy Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy 25 września 2017 r. we wszystkich jednostkach OSP uruchomiono system selektywnego wywoływania. Koszt wdrożenia systemu we wszystkich siedmiu jednostkach OSP z terenu Gminy Bobowa wyniósł 76 tysięcy złotych i był możliwy dzięki udziałowi Gminy Bobowa w projekcie pn „Wsparcie  służb ratowniczych”, W ramach przedsięwzięcia jednostki OSP w: Brzanej, Jankowej, Sędziszowej, Siedliskach, Stróżnej i Wilczyskach wyposażono w nowy system selektywnego wywoływania i alarmowania, natomiast w jednostce OSP w Bobowej nastąpiła wymiana starego, wysłużonego systemu na nowy. System selektywnego wywoływania pozwala Powiatowemu Stanowisku Kierowania w Gorlicach na zdalne uruchomienie syreny alarmowej w dowolnej jednostce OSP. Ponadto umożliwia rozesłanie powiadomień SMS bezpośrednio do ratowników. Dzięki temu  podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.  Skrócony będzie czas powiadamiania odpowiednich służb w sytuacjach kryzysowych kiedy każda sekunda ma znaczenie. Do systemu wprowadzonych zostało 143 numerów telefonów strażaków ochotników z terenu naszej gminy.