Nie pozwól umrzeć tradycji!

Słuchałeś piosenek śpiewanych przez babcię, opowieści dziadka o dawnych zwyczajach? A może znasz ludzi, którzy pamiętają odległe czasy i mogą coś o nich opowiedzieć? Pomóż nam ocalić od zapomnienia to, co wraz z najstarszymi mieszkańcami zniknie na zawsze.

Projekt „Szabasówka” ma na celu ocalenie i utrwalenie dawnych zwyczajów tradycji i zanikających już umiejętności, które pamiętają jeszcze najstarsi mieszkańcy naszej gminy. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w ratowaniu zanikającej kultury.

Prosimy o nadsyłanie na adres mailowy ck@bobowa.pl, osobiste przynoszenie do Centrum Kultury lub przysyłanie drogą pocztową tekstów dawnych przyśpiewek, piosenek (a jeszcze lepiej ich nagrań, nawet w amatorskiej formie komórką) związanych z życiem, pracą i świętowaniem naszych przodków.

Będziemy tez wdzięczni za przeszukanie domowych archiwów i podzielenie się z nami zdjęciami upamiętniającymi dawne życie na wsi (praca, zwyczaje kolędowe, dożynkowe i inne).

Zebrane od Państwa materiały zostaną zarchiwizowane i wykorzystane do przygotowania tematycznych inscenizacji oraz znajdą się w specjalnym wydawnictwie poświęconym obyczajom i tradycjom bobowskiej ziemi.