Najlepsza z najlepszych w Ogólnopolskim konkursie „Mój las” w Warszawie

Decyzją Sądu Konkursowego z dnia 8 marca 2017 r. praca naszej uczennicy Anny Babicz otrzymała I nagrodę w IV kategorii wiekowej w XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem „MÓJ LAS” – etap centralny. Tematem pracy była „Gospodarka leśna a sukcesja naturalna- za i przeciw”. Praca wymagała przygotowań i zdobycia wielu informacji, ponieważ temat był dosyć skomplikowany.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbyła się 5 czerwca 2017 r. w Warszawie, w której laureatka uczestniczyła wraz z opiekunem dydaktycznym pracy, nauczycielem biologii ZSO w Bobowej, z Panią Grażyną Kurzawą.