IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych

W tym roku Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego odbył się 9 czerwca 2017 tradycyjnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Była to już IX edycja konkursu. Organizatorzy konkursu to: Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach i Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody działające przy Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Patronat nad konkursami ekologicznymi przygotowywanymi przez Oddział LOP w Gorlicach tradycyjnie objął Starosta Gorlicki, Pan Karol Górski.

Tegoroczne konkursy ekologiczne odbywają się pod hasłem „Bliżej ekologii”. W IX Powiatowym Konkursie wiedzy Ekologicznej uczestniczyli przedstawiciele z wszystkich ponadgimnazjalnych szkół z Powiatu Gorlickiego, którzy rozwiązywali test opracowany przez niezależną komisję konkursową.

Członkowie szkolnego koła LOP przy ZSO w Bobowej, przygotowali prezentacje na temat „Wybieram cyse powietr” dla uczestników konkursu oraz przeprowadzili dyskusje panelową, której celem było uświadomienie młodego pokolenia o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, z podkreśleniem, że większość zanieczyszczeń wynika z nieprawidłowej działalności człowieka, głównie młodzież zwróciła uwagę na spalanie niebezpiecznych odpadów w domach prywatnych, zwłaszcza w okresie zimy, jako źródło opału. Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc jeżeli chodzi o zły stan czystości powietrza …..

Świadomość społeczności wzrasta z roku na rok jednak odnotowujemy wiele przypadków spalania plastików, ubrań co jest głównym źródłem dioksyn, które z punktu widzenia naukowego są kancerogenne.
Po zakończeniu części edukacyjnej dokonano podsumowania konkursu oraz wręczenia dyplomów i nagród laureatom i wszystkim uczestnikom. Nagrody książkowe ufundowane zostały przez Starostę Gorlickiego. Starostwo Powiatowe reprezentowali: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Pani Maria Puścizna – Syc, oraz członek zarządu Rady Powiatu, Pan Adam Urbanek.

Wyniki konkursu: I miejsce ex aequo – Gabriela Magiera (46 pkt.) – Zespół Szkół nr 1 w Bobowej (opiekun Jolanta Połeć) – Piotr Wojtaszuk (46 pkt.) – Zespół Szkół nr 1 w Bieczu (opiekun Anna Pelczar-Kozłowska) II miejsce – Aleksandra Śliwa (42 pkt.) – Zespół Szkół w Kobylance (opiekun Anna Brzezowska) III miejsce ex aequo – Mateusz Mazur (41 pkt.) – Zespół Szkół w Stróżówce (opiekun Marcin Juszczęć) – Karol Proszak (41 pkt.) – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie (opiekun Barbara Abram) – Justyna Ropczyńska (41 pkt.) – Zespół Szkół w Staszkówce (opiekun Monika Magiera)
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom dużej wiedzy ekologicznej o czym świadczą wyniki konkursu. Rolę gospodarza konkursu pełnił Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, który z gościnnością przyjął uczestników konkursu.

Na zakończenia głos zabrała Pani Grażyna Kurzawa, prezes Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach, która w imieniu Zarządu Oddziału LOP w Gorlicach podziękowała Staroście Gorlickiemu, który objął patronat nad konkursami ekologicznymi i jest fundatorem nagród na etapie powiatowym. Podziękowania skierowała również do Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pani Mari Puścizny – Syc za pomoc w organizacji konkursu i do Komisji Konkursowej za przygotowanie testów i poprawę prac.

Pani Naczelnik gratulując laureatom zwróciła uwagę na wysoki poziom wiedzy uczestników konkursu. Przedstawiciel zarządu Rady Powiatu Pan Adam Urbanek pogratulował laureatom oraz nauczycielom którzy przygotowali młodzież do konkursu.

Na zakończenie uczestnicy zaproszeni zostali na skromny poczęstunek, która przygotowała młodzież z ZSO Bobowa.