Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

W Szkole Podstawowej w Sędziszowej został zorganizowany i przeprowadzony Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dzień ten miał przypomnieć o roli i miejscu języka polskiego w życiu każdego człowieka.  Każdy z nas odpowiada za naukę języka polskiego
i powinien zadbać o jego poprawność. To poprzez język budujemy naszą tożsamość, szukając odpowiedzi kim jesteśmy.

Uczniowie klas IV-VIII zmierzyli się w kilku konkurencjach: czytali łamańce językowe, rozwiązywali rebusy, układali nowe słowa, rapowali utwory literackie itp.  Klasy zdobyły zbliżoną liczbę punktów, ale ostatecznie mistrzem okazała się klasa VI.