JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA BOBOWEJ

Dnia 20 czerwca 2016 roku podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Bobowej po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2015 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium radni gminy Bobowa jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Rada dokonując analizy wykonania budżetu gminy za 2015 rok stwierdziła, że odpowiedzialny za jego realizację Burmistrz z należytą starannością wykonał uchwalony przez Radę plan wydatków i dochodów budżetowych.

Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował za dobrą współpracę przy realizacji budżetu Radzie Miejskiej, Sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.

Po udzieleniu absolutorium Burmistrz otrzymał bukiet kwiatów i gorące brawa od osób zebranych na sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *