Inwestycje drogowe w Gminie Bobowa

Dokonano przebudowy i remontu następujących dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa:
1. Brzana – Katanówki /Bielewicz/ w miejscowości Brzana na długości 125 m
2. Siedliska – Kościół – Biesna w miejscowości Siedliska na długości 117 m
3. Bobowa – ul. Ogrodowa w miejscowości Bobowa na długości 10 m
4. Bobowa Przedmieście – Pułanki – Stróżna (Krzyż) w miejscowości Bobowa na długości 310 m
5. Jankowa – Krzyżówka w miejscowości Jankowa na długości 250 m
6. Sędziszowa – PKP – Palisowiec w miejscowości Sędziszowa na długości 150 m
Wartość całkowita zadania wynosi 202 960,92 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o. o. z Gorlic.

Został przekazany plac budowy pod realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska – Sędziszowa – Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o. o. z Gorlic. Wartość zadania wynosi 477 880,98 zł. z dofinansowaniem w wysokości 50% z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Termin wykonania 1 września 2020 r.

Wybudowane zostało oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981
w miejscowości Wilczyska (koło szkoły) i w miejscowości Bobowa (koło Budimetu). Wartość zadania wyniosła 60 545,01 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Udział Gminy Bobowa wyniósł 50%. Oświetlenie przejść dla pieszych zapewni dla pieszego bezpieczne przejście przez drogę, a kierowcy pozwoli dostrzec pieszego na pasach w czasie umożliwiającym podjęcie właściwej reakcji.