Incydent z chwilowym wyciekiem niedoczyszczonych ścieków (SPROSTOWANIE)

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że w dniu 24 listopada 2019 r. doszło do incydentu związanego z niekontrolowanym jednorazowym wyciekiem niedoczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Siedliskach do rzeki Biała Tarnowska. Prawdopodobną przyczyną tej sytuacji było wprowadzenie przez użytkowników sieci zgniłych ścieków przez co została zanieczyszczona sieć kanalizacyjna. Zdarzenie to miało charakter jednorazowy, urządzenia w oczyszczalni są w pełni zautomatyzowane i działają prawidłowo, nie odnotowano żadnej awarii.

Na miejscu zdarzenia były obecne następujące służby: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna z Bobowej, Policja, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, które skontrolowały działanie urządzeń jak i wylot odprowadzający oczyszczone ścieki do rzeki Biała Tarnowska. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odczyn zanieczyszczonej wody wskazał pH na poziomie 6,7 – norma wynosi 6,5 – 9,5.

Inspektorzy WIOŚ odstąpili od pobierania próbek zanieczyszczonej wody ze względu na znikomą szkodliwość dla środowiska.

Na prośbę Ewy Gondek – kierownik Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu zamieszczamy sprostowanie, które nadesłała:

Inspektorzy ochrony środowiska z Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu  po otrzymaniu zgłoszenia o godzinie 15.00 dotyczącego zanieczyszczenia Białej Tarnowskiej, udali się do Bobowej na teren oczyszczalni. Z uwagi na brak możliwości  poboru ścieków z wylotu oczyszczalni (brak wypływu ścieków z wylotu), odstąpiono od poboru. Dokonano oględzin aparatury sterującej procesem oczyszczania  w instalacji. Nie stwierdzono odczytów wskazujących awarię. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadza kontrolę oczyszczalni, celem ustalenia przyczyn zanieczyszczenia. Zdanie zamieszczone w artykule cyt. „Inspektorzy WIOŚ odstąpili od pobierania próbek zanieczyszczonej wody ze względu na znikomą szkodliwość dla środowiska” jest nieprawdziwe i w sposób nierzetelny relacjonuje stan faktyczny.

 

Komentarz Doroty Popieli kierownika GJUK w Bobowej

Zdanie w artykule „Inspektorzy WIOŚ odstąpili od pobierania próbek zanieczyszczonej wody ze względu na znikomą szkodliwość dla środowiska” zostało zamieszczone na podstawie  wyników kontroli prowadzonej przez służby na miejscu zdarzenia.  Po zbadaniu wody przez PSP Gorlice i stwierdzaniu, że  pH = 6,7 (norma 6,5 – 9,5). Żadna ze służb nie wydała zaleceń co do dalszego działania i czynności zakończono. Ponadto brak awarii urządzeń w oczyszczalni ścieków pozwalał sądzić, że nie ma zagrożenia dla środowiska. Badania ścieków surowych i oczyszczonych z dnia 20.11.2019 (środa) wskazują na prawidłowy proces oczyszczania ścieków i funkcjonowania urządzeń.

W związku z tym uważam, że nie nadużyłam wyżej wymienionego stwierdzenia.