I miejsce dla Chóru Szkolnego SP Bobowa i wyróżnienie dla Patryka Kruczka w V Gorlickim Konkursie Pieśni Patriotycznej

W dniach 11 i 12 lutego 2019 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach odbył się V Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej. Organizatorami Konkursu byli: Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Gorlickie Centrum Kultury, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach przy współpracy krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Tomasza Płatka Przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego i Stowarzyszenia „Nasze Miasto” w Gorlicach.

Patronat Narodowy nad V Gorlickim Konkursem Pieśni Patriotycznej objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Patronat Honorowy sprawował Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

W Konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych z powiatów gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego. Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach wiekowych i indywidualnie oraz w zespołach. Każdy uczestnik Konkursu oraz opiekunowie i placówki szkolne otrzymali od Poseł na Sejm RP pani Barbary Bartuś pamiątkowe dyplomy i upominki pochodzące z Kancelarii Sejmu RP, Instytutu Pamięci Narodowej oraz od Zarządu Polskiego Radia.

Uczniowie biorący udział w Konkursie wykonali wylosowane dwie zwrotki z pięciu obowiązkowych utworów przewidzianych w regulaminie oraz wybrany przez siebie utwór dowolny o tematyce patriotycznej.

Chór Szkolny Szkoły Podstawowej w Bobowej wywalczył pierwsze miejsce, a Patryk Kruczek indywidualnie zdobył wyróżnienie.

Do Konkursu przygotowali uczniów Patrycja i Łukasz Kruczek.