Pasowanie na czytelnika w SP Bobowa

Dnia 15 lutego 2019 roku uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Bobowej zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością pan dyrektor Adam Urbanek, pani wicedyrektor Danuta Tarasek oraz wychowawczynie klas pierwszych.

Podczas pierwszej części uroczystości dzieci obejrzały krótką inscenizację baśni Hansa Christiana Andersena pt. „Królowa Śniegu”przygotowaną przez starsze koleżanki i kolegów pod kierunkiem pani Wiesławy Tarasek.

Baśń przedstawiała losy dwojga dzieci – Gerdy i Kaja. Dzieci żyły w przyjaźni, aż do dnia, kiedy do oka Kaja dostał się odłamek roztrzaskanego w przestworzach zaczarowanego lustra. Grzeczny chłopiec przemienił się w złośliwe i krnąbrne dziecko. Na dodatek całkowicie podporządkował się nieznanej zimowej pani. Była nią tytułowa Królowa Śniegu. Królowa uwięziła chłopca w zimowym, lodowatym pałacu. Opuszczona i smutna Gerda postanowiła odszukać swojego przyjaciela narażając się na wiele niebezpieczeństw. Po wielu perypetiach odnalazła i odczarowała chłopca. Lodowate serce Kaja stopniało pod wpływem wielkiej miłości i dobroci Gerdy.

Po przedstawieniu Mądra Sowa zapoznała uczniów z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Następnie pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpił uroczysty akt pasowania na czytelnika, którego dokonała dyrekcja szkoły. Każdy czytelnik otrzymał na pamiątkę książeczkę.

Na zakończenie tej miłej uroczystości pan dyrektor skierował dużo ciepłych słów najpierw do nowych czytelników, mówiąc jak ważne w życiu jest czytanie książek, a następnie do osób zaangażowanych w przygotowanie przedstawienia. Nie zabrakło też pamiątkowego zdjęcia.

Po uroczystości pierwszoklasiści wrócili do swoich klas, a do obejrzenia baśni zostały zaproszone dzieci z oddziałów przedszkolnych, dzieci z klas II, III, IV i V oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bobowej. Tego dnia przedstawienie zagrano czterokrotnie. Zarówno aktorom jak i widzom wspólne spotkania przyniosły wiele satysfakcji i zadowolenia.