Gminy Konkurs Ekologiczny – 17 edycja

W dniu 6 kwietnia 2018r., w Szkole Podstawowej w Stróżnej, odbyła się 17 edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Frekwencja była 100 procentowa – wszystkie szkoły przysłały swoje reprezentacje. W grupie szkół ponadgimnazjalnych 1 miejsce zajęła uczennica ZSO w Bobowej – Cop Wioletta z klasy 1 LO.

Laureaci etapu gminnego zakwalifikowani do etapu powiatowego:

SZKOŁY PODSTAWOWE

MIEJSCE Imię i nazwisko ucznia Pełna nazwa szkoły, adres, numer telefonu Nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna
I
ex aequo 
Skraba Maciej Szkoła Podstawowa  im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej mgr Teresa Skrzypek
I
ex aequo 
Teper Jakub Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica
w Bobowej
mgr Magdalena Bogusz
III Ligęza Kinga Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Brzanie

 

mgr Tomasz Tarasek

GIMNAZJA

MIEJSCE Imię i nazwisko ucznia Pełna nazwa szkoły, adres, numer telefonu Nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna
I Pawlak Magdalena Gimnazjum w Bobowej mgr Jolanta Połeć
II Śliwa Kinga Gimnazjum w Brzanie mgr Katarzyna Sowa
III Magiera Gabriela Gimnazjum w Bobowej mgr Jolanta Połeć

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

MIEJSCE Imię i nazwisko ucznia Pełna nazwa szkoły, adres, numer telefonu Nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna
I Cop Wioleta Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Henryka Sienkiewicza
w Bobowej
mgr Grażyna Kurzawa
II Śliwa Krzysztof Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Bobowej
mgr Renata Roszak
III Mierzwa Kacper Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego
w Bobowej

 

mgr Renata Roszak

http://www.zso.bobowa.eu/index.php/nauczyciele/biologia/651-gminy-konkurs-ekologiczny-17-edycja