Gminny Dzień Dziecka w Bobowej

Pomysłodawcą i organizatorem Gminnego Dnia Dziecka był Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza.

Obchody Gminnego Dnia Dziecka w tym roku odbywały się 31 maja i 1 czerwca 2022 r. na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zielonej w Bobowej

W pierwszym dniu odbył to event profilaktyczno-integracyjny dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Bobowa przeprowadzony przez Małopolskie Centrum Profilaktyki. Prowadzone zajęcia miały na celu integrację, zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz minimalizowanie podejmowania zachowań ryzykownych. Podczas zajęć koncentrowano się na następujących obszarach: alkohol, dopalacze, uzależnienie od internetu, budowanie komunikacji i współdziałania w grupie. Odbywały się również ćwiczenia z wykorzystaniem m. in. alkogogli i narkogogli, zabawa z kulą bumperball, były zabawy i konkursy z nagrodami.

1 czerwca 2022 r. zgromadziła się bardzo duża grupa dzieci wraz z opiekunami, aby wspólnie świętować i dobrze się bawić biorąc udział w przygotowanych na ten wyjątkowy dzień konkurencjach.
W tym dniu przygotowano: międzyszkolny turniej siatkówki plażowej i indywidualny turniej Teqballa o puchar Burmistrza Bobowej, a ponadto sprawnościowy tor przeszkód, rzut woreczkami, sadzenie ziemniaków, łowienie rybek, traf w cyfry, przenoszenie piłki łyżeczką, skoki dodawane, strącanie pachołków i fińskie kręgle.
Dzieci miały możliwość zdania egzaminu na kartę rowerową.

Dużą atrakcją dla wszystkich dzieci był występ Pani Beaty Bełtowskiej, która wspólnie z córką Kasią umilała śpiewem ten wyjątkowy Dzień Dziecka.
Gminny Dzień Dziecka uświetniły również występy uczniów ze Szkół Podstawowych z: Siedlisk, Wilczysk, Jankowej i Bobowej, a uczniowie ze Szkoły Muzycznej I Stopnia z Bobowej zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne. Ponadto grupa młodzieżowa OSP Stróżna zaprezentowała swoje umiejętności sprawnościowe.

Wszystkie dzieci z Gminy Bobowa przez dwa dni były obdarowane zostały kanapkami, sokami, lodami i słodyczami, a zwycięskie drużyny pucharami i statuetkami, które ufundował Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza.

W organizację imprezy włączyli się: Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Bobowa, Szkoła Muzyczna I Stopnia z Bobowej i Gminna Jednostka Usług Komunalnych z Bobowej.