XXIX Sesja Rady Miejskiej

W dniu 25 stycznia 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022,
 2. Zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej
  na 2017 rok,
 3. Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  na 2017 rok,
 4. Uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2017”,
 5. Przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bobowa,
 6. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na 2017 r.,
 7.  Zmian w uchwale Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
  28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

Podczas sesji Burmistrz Pan Wacław Ligęza wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na nazwę gminnego portalu internetowego. Wybrana została nazwa portalu „Nasza Bobowa”, którą zgłosili uczniowie:

 • Julia Ligęza ze Szkoły Podstawowej w Wilczyskach
 • Arkadiusz Ligęza ze Szkoły Podstawowej w Sędziszowej
 • Krystian Zieleń z Gimnazjum w Brzanie

Fot. Żaneta Framęga

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *