Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na wycieczki szkolne – Poznaj Polskę

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 65 879,00 zł na organizację wyjazdów edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, co stanowi 80% kosztów całkowitych (koszt całkowity  82 350,00 zł). W programie uczestniczą wszystkie szkoły z terenu gminy. Jednodniowe lub dwudniowe wycieczki zorganizowane będą w listopadzie i początkiem grudnia bieżącego roku.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.