Został uruchomiony rządowy program „Czyste Powietrze”

Burmistrz Bobowej informuje, że został uruchomiony Rządowy Program „Czyste Powietrze”.

Program ten daje osobom fizycznym możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje na stronie www.wfos.krakow.pl oraz pod numerem telefonu: 12 422 94 90, 12 422 30 46.

Zainteresowanych zachęca się także do zapoznania z ofertą dostępną na stronie Ministerstwa Środowiska: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/ oraz z ulotką informacyjną zamieszczoną poniżej.

Ponadto informacje udzielane będą także przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bobowej tel. 18 351 43 00 wew. 25.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z przedstawionej oferty,  ponieważ  program ten jest szczególnie korzystny dla osób o niskich dochodach

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza

Ulotka – „Czyste powietrze”