Europejski Dzień Języków Obcych w bobowskim Ogólniaku

W ostatni piątek tj. 29.09.2017r., w naszej szkole odbył się Europejski Dzień Języków Obcych. W trakcie spotkania na sali gimnastycznej przeprowadzono cztery konkursy tematyczne dotyczące krajów anglo i niemieckojęzycznych. Miło mi w tym miejscu zaznaczyć, iż swoich reprezentantów (2 osoby) wystawiły wszystkie klasy obecne w naszej szkole: 1A LO – Katarzyna Kloc i Angelika Król 1A T – Julia Maciejczyk i Danuta Nowak 2A T – Marta Gruca i Grażyna Igielska 2B T – Katarzyna Beduch i Łukasz Muszyński 3A LO – Alina Maciaszek i Piotr Gucwa 3A T – Anna Flądro i Grzegorz Baran 3B T – Przemysław Walicki i Dominik Żarnowski 4A T – Natalia Ćwikła i Ewelina Maciaszek 4B T – Paula Bielecka i Adrianna Zych.

Pierwsza konkurencja polegała na rozpoznaniu zdjęcia wyświetlonego na specjalnym ekranie. Pełna odpowiedź powinna objąć trzy informacje: rodzaj obiektu, miasto i państwo w którym się znajduje. W drugiej części spotkania duety reprezentujące poszczególne klasy miały za zadanie odczytać z ekranu tekst tak zwanego łamańca językowego, w sposób w miarę płynny i wyraźny. Uczniowie mieli tutaj do dyspozycji trzy próby poprawnego odczytu zdania w j. angielskim lub niemieckim. Następna część imprezy obejmowała zagadnienia pochodzenia słów. Rzecz polegała na prezentacji jakiegoś słowa i próbie odgadnięcia jego źródła językowego. Młodzież miała możliwość wyboru jednego z trzech wyświetlonych języków. Ostatni element obchodów Europejskiego Dnia Języków polegał na podaniu polskiego znaczenia popularnego przysłowia, które zostało zaprezentowane zarówno w j. angielskim jak i niemieckim.

Na koniec rozdano nagrody za udział w konkursie tematycznym. Pierwsze miejsce zajął duet z klasy 2BT (Katarzyna Beduch i Łukasz Muszyński); drugie miejsce zajęła para z klasy 3A LO (Alina Maciaszek i Piotr Gucwa), natomiast miejsce trzecie zostało zajęte przez zespół z klasy 4A T (Natalia Ćwikła i Ewelina Maciaszek) .

Wreszcie 29.09.2017r., został rozstrzygnięty test leksykalno-gramatyczny z j. angielskiego, który odbył się 13.09.2017r., i stanowił preludium do głównego konkursu tematycznego. W teście wzięło udział 21 osób, z pięciu klas. Pierwsze miejsce w szkole zajęła Natalia Jurek z klasy 3A T, drugie miejsce zajęła Katarzyna Beduch z klasy 2B T, trzecie miejsce zajął Przemysław Walicki z 3B T.

Wszystkim nagrodzonym oraz biorącym udział zawodnikom dziękujemy za udział i jednocześnie mamy nadzieję , iż spotkanie było ciekawe i zabawne.

Zespół Języków Obcych

http://www.zso.bobowa.eu/index.php/9-aktualnosci/537-europejski-dzien-jezykow