Dzień Patrona w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej

W dniu 31 marca 2017 roku w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej odbył się uroczysty Dzień Patrona Szkoły- Stanisława Staszica.

Wydarzenie rozpoczęło się w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Bobowej. Proboszcz parafii ks. dr Marian Chełmecki wraz z ks. Prałatem Stanisławem Chrzanem koncelebrowali Msze Świętą w intencji nauczycieli, uczniów oraz absolwentów Szkoły. Podczas nabożeństwa młoda społeczność uczestnicząca w liturgii usłyszała z ołtarza krzepiące słowa o nauce i owocach jakie może ona dawać w codziennym życiu.

Po uroczystej mszy uczniowie oraz nauczyciele podążając za sztandarem udali się na część artystyczną do budynku szkoły. Uroczystość rozpoczęli konferansjerzy (uczniowie Szkoły), którzy przybliżyli obecnym nieco historię placówki, przypomnieli, że od 10 lutego 1974 roku po dzień dzisiejszy są dumni, że ich patronem  jest wybitna postać- Stanisław Staszic. Następnie Dyrektor Szkoły Pan Adam Urbanek wprowadził poczet sztandarowy szkoły oraz zaprosił na scenę ucznia Patryka Kruczka, który odśpiewał wraz z obecnymi na sali gości i uczniami Hymn Narodowy, po czym dyrektor serdecznie powitał zebranych gości: Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzę, Senatora Pana Stanisława Koguta, Wicestarostę Powiatu Gorlickiego Pana Jerzego Nalepkę, Gościa Specjalnego i zarazem absolwenta dr nauk medycznych Pana Damiana Presa, Radnych Gminy Bobowa, Proboszcza ks. dr Mariana Chełmeckiego, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Rafała Dąga oraz obecnych i emerytowanych nauczycieli- w tym byłych dyrektorów szkoły Pana Jana Potoczka oraz Pana Kazimierza Szczepanka, p.o. Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Panią Beatę Król, Dyrektorów Szkół, uczniów, rodziców i absolwentów szkoły oraz media.

Następnie uczniowie Szkoły zaprezentowali na scenie swe aktorskie talenty w części artystycznej za pomocą której „przedstawili krótko życie Stanisława Staszica- wielkiego Polaka, Patriotę, księdza, badacza, wybitnego uczonego oświecenia.” Kolejnym punktem programu była prezentacja multimedialna przedstawiająca osiągnięcia, pasje, zainteresowania, działania oraz ważne wydarzenia i uroczystości szkoły.

Po czym na scenie pojawili się goście, którzy zabrali głos:
Senator Pan Stanisław Kogut, który powitał zebranych gości oraz złożył wyrazy uznania:
„gratuluję przepięknej uroczystości, przepięknego wystąpienia młodzieży naprawdę się cieszę, że z tej szkoły wychodzą wspaniali ludzie tj.  dr n. med. Pan Damian Pres i prof. dr hab. med. Pan Mariusz Gąsior. Gratuluje cudownej młodzieży!” po czym przekazał na ręce dyrektora szkoły książkę o zabytkach kolei, która znajdzie się w zbiorach szkolnej biblioteki, za co Dyrektor serdecznie podziękował.

Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Pan Jerzy Nalepka również powitał gości, nauczycieli i uczniów szkoły oraz złożył podziękowanie:
„dziękuję za zaproszenie w imieniu swoim i  Starosty Powiatu Gorlickiego, pragnę serdecznie w naszym imieniu pogratulować kolejnej pięknej uroczystości, inscenizacji i życzymy, żeby taki poziom utrzymać, bo wówczas będzie coraz więcej tak wybitnych absolwentów jak do tej pory, gdyż absolwenci naszych szkół podstawowych, średnich osiągają liczne sukcesy w pracy zawodowej” oraz wręczył kwiaty z-cy dyrektora Pani Danucie Tarasek.

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza powitał zebranych gości: księdza proboszcza, przedstawicieli władzy, dyrektora, nauczycieli, uczniów szkoły i gości po czym zwrócił się do obecnych słowami:
„Dzisiaj uczestniczę w bardzo ważnym wydarzeniu, chciałbym pogratulować tego, że szkoła pamięta o swoim patronie, co pokazała w przedstawionej inscenizacji- myślę, że wartości z niej płynące są niezwykle ważne takie jak edukacja, wychowanie i szacunek do drugiego człowieka. Gratuluje również szkole tak licznych wysokich wyników i osiągnięć oraz życzę powodzenia na dalsze lata działania szkoły.”

Pan Kazimierz Szczepanek– emerytowany Dyrektor  Szkoły w Bobowej powitał gości słowami:
„Szanowni Państwo, kochana młodzieży ,ponieważ większość z zebranych tutaj osób jest to młodzież szkolna, która nie zna takiego siwego Pana, który spaceruje często po Bobowej, w związku z tym chciałem właśnie tym wszystkim dzieciom i młodzieży powiedzieć, że ja byłem dyrektorem szkoły w 1979r., kiedy większość z Was jeszcze nie była na świecie, a odszedłem ze szkoły pełniąc obowiązki dyrektora w 1991r. też większości z młodzieży jeszcze Was nie było. Dużo absolwentów tejże szkoły jest nauczycielami, lekarzami między innymi  jak Wasz troszkę starszy kolega obecny dzisiaj gość- dr medycyny Pan Damian Pres. Chcę postawić jedno pytanie wszystkim młodszym uczniom: Z czego ocena na świadectwie jest najważniejsza? Najważniejsza ocena jest ze sprawowania, co było już wcześniej podkreślone. Sprawowanie i wychowanie młodzieży to jest najważniejsza rzecz jaką spełnia szkoła. Zachęcam, żeby cala młodzież pamiętała, że najważniejsze jest zachowanie! Żebyśmy się mogli wspólnie w Bobowej spotykać i uśmiechać! Dziękuje bardzo!”.

Kolejnym punktem bogatego programu był wywiad z absolwentem szkoły dr n. med. Damianem Presem, który opowiadał między innymi o swej ścieżce edukacyjnej, którą rozpoczął w bobowskiej szkole, czy o umiejętnościach zdobytych w latach szkolnych, które okazały się najbardziej przydatne w pracy zawodowej. Po wywiadzie Dyrektor Szkoły Pan Adam Urbanek w towarzystwie Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzy, Senatora Pana Stanisława Koguta, Wicestarosty Powiatu Gorlickiego Pana Jerzego Nalepki oraz absolwenta dr n. med. Damiana Presa wręczył najwybitniejszym uczniom i olimpijczykom statuetki. Nagrodzeni zostali także zaproszeni goście: Senator Pan Stanisław Kogut, Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza oraz dr n. med. Damian Pres.
Wydarzenie zakończył koncert szkolnego zespołu muzycznego „Basement”, który zademonstrował swe muzyczne talenty za pomocą pięknych, polskich utworów tj.: „Miejcie nadzieję”, „Taki kraj”, czy „Może to przeznaczenie”. Niespodzianką było debiutanckie wykonanie przez zespół pieśni dotyczącej szkoły.
Po muzycznej atrakcji honorowy gość dr n. med. Damian Pres złożył pamiątkowy wpis w Szkolnej Kronice. Natomiast Dyrektor Szkoły Pan Adam Urbanek podziękował wszystkim gościom za przybycie, a uczniom i nauczycielom pogratulował kreatywnej części artystycznej przygotowanej z okazji Dnia Patrona. Zaproszeni goście otrzymali z rąk nauczycieli w imieniu całej społeczności szkolnej świąteczne życzenia oraz wielkanocne upominki.