GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „ZACZAROWANA WIOSENNA ŁĄKA”

Dnia 10.04.2017r. w Szkole Podstawowej w Jankowej rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Zaczarowana wiosenna łąka”. Konkurs adresowany był do dzieci 5- i 6-letnich z terenu naszej gminy. Każda placówka mogła dostarczyć maksymalnie 3 prace, wykonane dowolną techniką (płaską).

Celem konkursu było:

zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat wiosny;
rozwijanie ekspresji twórczej poprzez różne techniki plastyczne;
rozwijanie umiejętności plastycznych;
czerpanie radości z procesu tworzenia;
promowanie dziecięcej twórczości plastycznej w szerszym środowisku.
Na konkurs dostarczono 33 prace wykonane różnymi technikami, odzwierciedlające wrażliwość dzieci na piękno otaczającej nas przyrody.

Komisja konkursowa, oceniając prace, brała pod uwagę następujące kryteria:  samodzielność wykonania, pomysłowość, estetyka wykonania pracy, wrażenie artystyczne, użycie ciekawych materiałów, a w szczególności samodzielność oraz wyobraźnię twórczą dziecka.

Przyznano następujące miejsca:

·           I miejsce: Kamil Gruca – Przedszkole w Wilczyskach

Martyna Prokop – Oddział przedszkolny w Bobowej

·           II miejsce: Patrycja Hojnor – Oddział przedszkolny w Siedliskach

·           III miejsce: Lena Szura – Oddział przedszkolny w Sędziszowej

Łucja Mucha – Oddział przedszkolny w Stróżnej

·           Wyróżnienie: Barbara Apriasz – Oddział przedszkolny w Jankowej

Alicja Szura – Oddział przedszkolny w Jankowej

Patryk Gorgosz – Oddział przedszkolny w Bobowej

Patrycja Paradowska –Oddział przedszkolny w Brzanie

Karolina Łukasiewicz – Przedszkole Samorządowe w Bobowej

Nagrodzeni uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział w konkursie.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym dzieciakom. Podziękowania kierujemy do wszystkich dzieci i ich opiekunów za chęć udziału w konkursie.

Dziękujemy komisji konkursowej za ocenę prac.