Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” złożonego w partnerstwie z Klastrem Energii Biała – Ropa. Projekt współfinansowany w ramach działania 4.1.1  Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W ramach projektu dofinansowaniu podlegać będzie instalacja odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych). Z terenu Gminy Bobowa do udziału w projekcie zgłosiło się 230 osób (panele fotowoltaiczne – 139, kolektory słoneczne – 49, pompy ciepła – 39, piece na biomasę – 3).

Obecnie trwają prace związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie. Informacje na temat wszystkich czynności dotyczących realizacji projektu będą ukazywać się na bieżąco na naszym portalu.