ALARM POWODZIOWY

Burmistrz Bobowej o godz. 5:00 dnia 24.05.2019 r. ogłosił alarm powodziowy. Jednostki OSP Bobowa, Brzana i Wilczyska pracują przy napełnianiu worków z piaskiem a pozostałe jednostki patrolują poziom wody w rzece w swoich miejscowościach. OSP Sędziszowa zabezpiecza DW nr 981 która jest nieprzejezdna, strażacy kierują na objazdy . Poziom wody w rzece Biała Tarnowska na godz. 5:57 387 cm.