Absolutorium dla Burmistrza

Na VIII Sesji Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 30 maja 2011 r. radni gminy Bobowa po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2010 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium za rok 2010.

Fotorelacja
W dyskusji nie szczędzono słów uznania dla Burmistrza Wacława Ligęzy za jego dotychczasową pracę i skuteczne zabieganie o środki spoza budżetu gminy, dzięki czemu zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych na terenie gminy.

Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował za dobrą współpracę przy realizacji budżetu 2010 roku Radzie Miejskiej, Sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.

Po udzieleniu absolutorium Burmistrz otrzymał bukiet kwiatów i gorące brawa od osób zebranych w sali obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *