Burmistrz Bobowej wręczył nagrody nauczycielom

W dniu 20 grudnia 2017 r. Burmistrz Wacław Ligęza wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom. W tym roku w gronie wyróżnionych znaleźli się:

Magdalena Górowska – nauczyciel  języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej  za zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego jako tłumacz podczas wizyt zagranicznych delegacji w szczególności społeczności chasydzkiej.

Robert Gryzik – Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej za wkład pracy w rozwój edukacji  artystycznej i zaangażowanie podczas uroczystości gminnych oraz podejmowane działania na rzecz rozwoju szkoły.

Andrij Drażnycia – nauczyciel  gry na flecie w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej za założenie w roku szkolnym 2016/2017 zespołu instrumentów dętych  w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej.

Agata Mika – nauczyciel teorii muzyki w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej za założenie w roku szkolnym 2016/2017 grupy folkowej w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej i upowszechnianie  tradycji ludowych podczas występów  na lokalnych uroczystościach.