226 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Strażaków w Bobowej- relacja

W dniu 3 maja 2017r. z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz przydającego na dzień 4 maja Dzień Strażaka w Bobowej odbyła się uroczystość, która rozpoczęła się w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej.

Podniosłą Mszę Świętą celebrował proboszcz parafii ks. dr Marian Chełmecki w intencji opieki Matki Bożej Królowej Polski nad mieszkańcami Gminy Bobowa oraz błogosławieństwo św. Floriana – patrona strażaków z okazji ich święta z intencji Burmistrza i Rady Miejskiej w Bobowej.
Podczas uroczystego kazania ks. dr Marian Chełmecki przedstawił obraz Matki Bożej Królowej Polski wszechobecnej w naszym codziennym życiu już od zarania dziejów i otaczającej nas we współczesnej nam rzeczywistości:

Skoro nazywamy Ojczyznę naszą Matką to jesteśmy dziećmi tej Matki córkami i synami. To był kwiecień rok pański 966 książę Mieszko wbiła na zawsze krzyż chrześcijaństwa w nasze polskie serce.. Obok krzyża Jezusowego stanęła Maryja. Jezus patrząc na polską ziemię rzekł do Matki: Niewiasto oto dziecko Twoje, a następnie powiedział:Polsko oto Matka Twoja! I od tej godziny Naród Polski wziął ją do siebie.
Dziś po przeszło tysiącu lat historii naszego narodu wciska ją się w każdy zakamarek bobowskiej ziemi i wiekowego dziedzictwa naszego miasta i pyta nas czy Maryja jest jeszcze naszą Matką? Czy Maryja jest jeszcze naszą Królową?
Staje Przed nam,i Rycerstwo Polskie z dzielnymi rycerzami z rodu Gryfity Bobowskiego i pyta: „Polacy nie pamiętacie 15 lipca 1410r. jak na polach Grunwaldu wołaliśmy o wolność naszego narodu:

Bogurodzica, Dziewica,
Bogiem sławiena Maryja!
U Twego Syna, Gospodzina,
Matko zwolena, Maryja,
Ziści nam, spuści nam!
Kyrie eleison.
-Maryja była naszą królową!

Staje przed nami dziś Król Jan Kazimierz i pyta: Nie pamiętacie 1 kwietnia 1656 roku jak we lwowskiej katedrze w czas szwedzkiego potopu widząc siłę Jasnej Góry wołałem: Wielka Boga człowieka Matko. Dziewico Najświętsza Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową Państwa mojego obieram. Wtedy to oddałem Polskę pod rządy Maryi. Wtedy to po raz pierwszy zawołaliśmy:Królowo Polski módl się za nami! Maryja stała się naszą Królową.
Staje przed nami dziś Hetman Stefan Czarniecki i pyta: Czy wiecie ze przed każda bitwą odmawiałem Zdrowaś Maryjo, Maryja była moją Królową.
Staje przed nami Pierwsza Konstytucja i pyta:Nie pamiętacie 3 maja 1791 roku i Sejmu Czteroletniego jak udało się wreszcie wypełnić choć część ślubów Jana Kazimierza, dlatego na ten dzień Biskupi wyprosili u Papieża w 1920r. Święto Królowej Polski.
Staje przed nami św. Jacek i pyta: Nie pamiętacie jak wynosząc z Kijowa Najświętszy Sakrament przed Tatarami usłyszałem głos z figury: Jacku zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę! Nie mogłem jej zostawić. Maryja była moją Królową.
Staje przed nami ponad 3 400 kościołów i kaplic polskich i pyta: Nie widzieliście Katedry Mariackiej w Gdańsku. Nie byliście w Sandomierzu? Nie podziwialiście Bazyliki Mariackiej w Krakowie? Nie modliliście się w kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Bobowskim kościele?Powstaliśmy bo Maryja była zawsze naszą Królową!
Staje przed nami muzyka polska i pyta: Czy nie słyszałeś Magnificat Mikołaja z Radomia? Czy podziwiałeś IV Litanie Ostrobramskie Moniuszki? Czy zachwycałeś się Stabat Mater Szymanowskiego?A godzinki śpiewałeś, a niezliczone sekwencje, hymny i pieśni jak szczęśliwa Polska cała! Maryja była zawsze naszą Królową!
I stają przed nami dziś narodowi wieszcze:


Mickiewicz woła:
Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy.
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
-Maryja była moją Królową!

Słowacki woła:

Nigdy z królami nie będziem w aljansach.
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach —
Słudzy Maryi.
-Maryja była moją Królową!

Krasiński woła:
Królowo Polski, Królowo Aniołów!
Ty, coś na świecie przebolała tyle,
Gdy Syn Twój zstąpił do ziemskich padołów,
Skróć umęczonej Polsce Twej – mąk chwile!
-Maryja była moją Królową!

Norwid woła:
Maryjo, Pani aniołów, u Ciebie
O Twej korony prosim zmartwychwstanie —
A niech się wola Syna Twego stanie
Na ziemi naszej tak, jako jest w niebie!
-Maryja była zawsze naszą Królową!

I woła Konopnicka:
„Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła,
Nigdym ci mego nie objęła lica,
Ja- po dawnemu- moc twoja i siła!
…Bogarodzica!…”
Maryja była zawsze naszą Królową!

I staje przed nami Józef Piłsudski i pyta: Czy wiecie, że nad swoim łóżkiem miałem wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej,a do mej trumny włożono jej sygnet? Czy wiecie, że kiedy szedłem w 1919r. na odsiecz Wilna, mówiłem : Idziemy na odsiecz Matki Boskie Ostrobramskiej!
Staje przed nami świat cały i pyta: Polacy nie pamiętacie polskiej kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Bazylice św. Piotra w Rzymie, kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu, amerykańskiej Częstochowy, Polskiej stacji w Jerozolimie Spotkanie z Matką, nie pamiętacie polskich kaplic w :Padwie,Loreto, Lourdes, na Cejlonie, czy Madagaskarze. Wołają pomniki Polonii na świecie: Maryja zawsze była naszą Królową!
Staje wreszcie przed nami prosty lud tysiącletniej Polski i pyta: Czy nie widzicie w naszych domach obrazów Maryi? Czy nie zachwycacie się tysiącami maryjnych kapliczek na rozstajnych drogach? Czy zapomnieliście wkładać do ręki zmarłego maryjny różaniec? Czy zerwaliście ze szyi wizerunek Maryi?
Staje św. Kazimierz Królewicz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, św. Stanisław Kostka, św. Maksymilian Maria Kolbe, Kardynał Hlond z zawołaniem: Zwycięstwo jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję! Kardynał Stefan Wyszyński, św. Jan Paweł II Wielki z wyzwaniem: Cały Twój! I wołają dziś do nas: Maryja zawsze była naszą Królową! (…)”

Po uroczystej mszy świętej nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik św. Floriana znajdujący się na terenie Rynku w Bobowej pod przewodnictwem Orkiestry Dętej z Bobowej na czele z kapelmistrzem Panem Stefanem Królem. Na miejscu przedstawiciele władzy złożyli kwiaty pod figurą św. Floriana– patrona wszystkich Strażaków.

Kolejna część programu uroczystości odbyła się w sali widowiskowej „Koronka”, gdzie rozpoczęła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Strażaków.
Sesję rozpoczął
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś, który powitał zebranych gości: panie i panów radnych Rady Miejskiej w Bobowej, Panią Poseł Barbarę Bartuś, Pana Senatora Stanisława Koguta, Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzę, Wicestarostę Powiatu Gorlickiego Pana Jerzego Nalepkę, Radnych Powiatu Gorlickiego: Pana Adama Urbanka, Pana Zygmunta Fryczka, Pana Krzysztofa Flądro, Radnego Województwa Małopolskiego Pana Pawła Śliwę, Sekretarz Gminy Bobowa Panią Zdzisławę Iwaniec, kierowników i pracowników jednostek Urzędu Gminy, dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Bobowa z szczególnym uwzględnieniem dyrektora ZS nr 1 w Bobowej Pana Adama Urbanka i uczniów szkoły oraz nauczycieli, którzy przygotowali okolicznościową część artystyczną, Komendanta Komisariatu Policji w Bobowej pod insp. Artura Siedlarza, Proboszcza Parafii Bobowa ks. dr Mariana Chełmeckiego, któremu złożył wyrazy wdzięczności za odprawioną Mszę św. oraz Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej Pana Roberta Gryzika, któremu podziękował za śpiew psalmu oraz Siostrze Ines za oprawę muzyczną nabożeństwa, panie i panów sołtysów, Orkiestrę Dętą z Bobowej na czele z kapelmistrzem Panem Stefanem Królem, Prezesa Zarządu Gminnego, Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Pana Tomasza Taraska, Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej druha Włodzimierza Muchę, naczelników, prezesów i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy oraz wszystkich mieszkańców Gminy Bobowa oraz media.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do zebranych na sali gości słowami: „Szanowni Państwo serdecznie witam na Uroczystej Sesji Miejskiej w Bobowej z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Strażaka odbywających się w dniu Święta Matki Bożej Królowej niech ta potrójna uroczystość będzie okazją do refleksji nad naszą odpowiedzialnością za Ojczyznę i losy naszego kraju (…)” oraz oddał głos zaproszonym gościom.

Pani Poseł Barbara Bartuś powitała obecnych na sali gości oraz podziękowała władzom gminy za: przygotowaną uroczystość oraz wszystkie patriotyczne święta organizowane w ciągu całego roku na terenie gminy „które odbywają się z należytym szacunkiem, uznaniem, które promują patriotyzm zarówno lokalny, ale też miłość do naszej Ojczyzny…miłość do Polski (…)” oraz wypowiedziała się do zebranych następującymi słowami: „Dzisiejsze święto jest bardzo radosne… to święto dzięki któremu możemy czuć się dumni, bo polska myśl polityczna doprowadziła do tego, że w Polsce uchwalono pierwszą w Europie Ustawę Zasadniczą spisano Ustawę Rządową, a później następne państwa w tym samym roku dążąc śladami Polski uchwalały swoje konstytucje, swoje ustawy zasadnicze. Dzisiaj świętując, radując się ta polską wielkością pragnę przypomnieć, że ta Konstytucja bardzo nowoczesna jak na ówczesny czasy zaczynała się od słów preambuły:„W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego”. Ta Konstytucja, ta Ustawa Rządowa odwoływała się i opierała nasze ustawodawstwo na fundamencie nieprzemijającym, na tym na czym kształtowała się Europa, Polska i dzięki wierze, dzięki tej jedności w Kościele, przetrwaliśmy też późniejsze zawieruchy i dzisiaj możemy się cieszyć, radować niepodległą Ojczyzną. Dzisiaj w Bobowej świętujemy też Święto Strażaka i korzystając z okazji chciałam złożyć druhnom serdeczne życzenia, ale tez przede wszystkim podziękowania za ich codzienną służbę, za trud, za to,że służą Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi- ludziom (…).”

Wicestarosta  Powiatu Gorlickiego Pan Jerzy Nalepka również powitał zebranych: „Pani Poseł, Panie Senatorze, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, druhowie Strażacy, Szanowni Państwo pragnę podziękować w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Gorlickiego za zaproszenie i wyrazić przy tym radosnym święcie zadowolenie i podziękowanie za współpracę między naszymi samorządami (…) w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Gorlickiego życzę radosnego świętowania i dobrej dalszej współpracy!”

Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza zwrócił się do zgromadzonych gości słowami: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Poseł, Panie Senatorze,Wicestarosto, Czcigodny Księże Proboszczu, Szanowni Goście chciałem przede wszystkim serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy swoim działaniem przyczyniają się do tego, że nasza Gmina może się tak pięknie rozwijać- to jest efekt naprawdę dobrej, solidarnej pracy na rzecz naszego lokalnego środowiska. (…)” W swej wypowiedzi Pan Burmistrz podkreślił również jak ważna dla naszego narodu jak i miasta jest historia, która kreuje tożsamość narodową i jej siłę oraz jak istotną rolę odgrywają druhowie Strażacy, którzy walczą ochoczo o zdrowie ale i często życie drugiego człowieka, za co serdecznie podziękował.

Po przemówieniach przedstawicieli władzy rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej. Na scenie pojawili się młodzi artyści, którzy zaprezentowali swoje aktorskie jak i muzyczne talenty prezentując zebranym historię sięgającą roku 1791. Na deskach sceny wystąpili uczniowie: Natalia Szczepanek, Mateusz Pierzga, Dawid Podobiński, Marta Jankowska, Arleta Durałek, Mateusz Kopka, Justyna Mucha, Katarzyna Kipiel, Kamil Flądro, Norbert Mucha, Igor Olszanecki, Henryk Szambelan, Martyna Popiela, Kacper Wojtaczka, Weronika Dulęba oraz członkowie muzycznego zespołu: Aleksandra Gryzło, Patryk Kruczek i Mateusz Krok, którzy prócz pięknych kompozycji muzycznych wykonali piosenkę Czesława Niemena „Płonie stodoła”, którą zadedykowali druhom Strażakom.

Młodych artystów przygotowali nauczyciele: Pani Ewa Podobińska, Pan Łukasz Kruczek, Pani Patrycja Kuk, Pan Andrzej Połeć, Pani Lidia Łaś, Pani Magdalena Stach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej podziękował nauczycielom oraz uczniom za przygotowaną część artystyczną oraz zakończył Uroczystą Sesję Rady Miejskiej z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Strażaków.