Bobowski kiosk zmienia właściciela i przeznaczenie

Gmina zakupiła kiosk w Rynku w Bobowej z przeznaczeniem na  Punkt Informacji Turystycznej.  Jak sama nazwa wskazuje będzie to miejsce, w którym pracownik Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa będzie udzielał informacji turystom o atrakcjach Miasta i Gminy.  Prowadzona tam będzie sprzedaż koronek klockowych,  książek, pocztówek itp. materiałów promujących Gminę Bobowa.

W punkcie tym będzie również mieścić się redakcja kwartalnika Nasza Bobowa.